Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Av husdyrene våre er det særlig hunder som er utsatt for smitte, og som kan Katt, hest, storfe, sau og andre husdyr kan også bli smittet, men overføring videre av små insekter (arter som lever av blod finnes bare i Sør- og Mellom-Amerika).. Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Advarsel mot reveskabb spres på nettet - Ringerikes Blad. Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Rabies - Lommelegen. Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt

Smitte mellom hund og katt